Máy móc thiết bị

 14:24 17/01/2018

 Lượt xem: 314

a. Máy miết chỏm cầu BOLDRINI (Italy) 
Miết đáy chỏm cầu, elip chiều dày đến 30mm, đường kính đến 6150mm.